Управление на активи

В ПФБК Асет Мениджмънт ние се ангажираме да предоставяме на клиентите си отговорни инвестиционни решения, специално приспособени за техните потребности. Вярваме, че задълбоченият и последователно провеждан анализ ни дава сериозно информационно предимство. Нашият опитен екип от професионалисти може да постигне изключителни дългосрочни резултати на база на премерен баланс между риск и доходност.

Нашите фондове

ПФБК Асет Мениджмънт АД управлява активите на четири договорни фонда, а именно ПФБК Восток, ПИБ Авангард, ПИБ Класик и ПИБ Гарант, както и активите на национално инвестиционно дружество от затворен тип - НИД "Надежда" АД.

 
НСА НСА/дял Дневна доходност Годишна доходност Доходност от началото на год.
ПИБ Авангард 3 483 371.45 BGN
1 781 019.54 EUR
0.5720 BGN
0.2925 EUR
1.06% 18.94% 13.83%
ПФБК Восток 569 796.19 BGN
291 332.17 EUR
0.4839 BGN
0.2474 EUR
1.00% 20.85% 13.86%
ПИБ Класик 5 426 159.67 BGN
2 774 351.39 EUR
0.8959 BGN
0.4581 EUR
0.79% 13.16% 9.15%
ПИБ Гарант 5 061 216.20 BGN
2 587 758.75 EUR
1.1854 BGN
0.6061 EUR
0.15% 3.92% 2.47%

Посочените цени са за поръчки подадени на 22.07.2024

*публикуваните доходности са базирани на НСА на дял на съответния фонд. Потенциалните инвеститори в договорните фондове трябва да имат предвид, че стойността на дяловете и доходът от тях могат да се понижат, както и че печалбата не е гарантирана. Предходните резултати на договорните фондове нямат връзка с бъдещите резултати и не са достатъчни за вземане на решение за инвестиране в тях. Инвестициите в договорните фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или по друг начин.

Сподели