Продукти

Анализаторите на ПФБК имат значителни познания и опит в изготвянето на широк спектър от анализи, проучвания и прогнози, като най-важните от тях са финансовите анализи на компаниите, търгувани на БФБ. Нашият екип се състои от 3 души, които покриват повече от 20 публични компании в различни сектори на икономиката. Във всеки от нашите анализи ние правим задълбочено проучване на факторите, които въздействат върху финансовото състояние и стойността на дадена компания. Над 100 инвестиционни банки, фондове и други институционални инвеститори използват редовно нашите корпоративни и макроикономически публикации. Нашите ежедневни и седмични бюлетини се разпространяват до над 300 клиенти от различни страни.

ПФБК изготвя своите анализи на английски език. Можете да ги намерите тук. 

   

 

Сподели