ПФБК

ПФБК е водеща небанкова финансова институция на българския капиталов пазар. Основана през 1991, компанията предлага пълен набор от услуги в областта на инвестиционното банкиране включващи брокерски услуги, корпоративни финанси, сливания и придобивания, финансови консултации, проучвания и анализи, и управление на активи.

ПФБК на практика е основният контакт на повечето чужди и местни институционални инвеститори на българският капиталов пазар. ПФБК осигурява достъп до Българската Фондова Борса посредством своя опитен брокерски екип или чрез електронни поръчки през мрежата на Блумбърг.

Допълнително, ПФБК предлага набор от инструменти, специално пригодени за дребни инвеститори. Както вътрешният, така и международните пазари са само на един клик разстояние, чрез електронните ни решения за търговия. Като основно предимство за нашите клиенти е възможността им да се възползват от първокласната работа и публикациите на екипа от анализатори на ПФБК.

Клиентите на нашите анализаторски услуги са повечето от големите чуждестранни и местни институционални инвеститори, които търсят възможности за инвестиции в България. Повече от 100 инвестиционни банки, фондове и други институционални инвеститори ползват нашите независими корпоративни оценки, макроикономически изследвания и секторни анализи. Сутрешните и седмични бюлетини на ПФБК достигат до повече от 300 наши клиенти от различни страни и континенти.

Нашите основни анализи и публикации включват:

  • Два пъти годишно пълен и подробен анализ относно перспективите за развитието на българската икономика
  • Корпоративни анализи и прогнози за най-големите и / или най-ликвидните дружества, търгувани на Българска фондова борса - София
  • Макроикономически и регионални новини
  • Коментари на финансовите пазари
  • Ежедневен бюлетин, обобщаващ основните икономически и корпоративни новини и предлагащ обзор на капиталовият пазар
  • Седмичен бюлетин, с включена информация за тенденциите на капиталовия пазар, данни за публичните компании, макроикономически показатели и новини
  • Тримесечен икономически преглед с подробна информация за икономическите резултати на България, основните сектори, коментари и статистически показатели.

Сподели