Общи условия

Моля, прочетете "Общите условия за ползване" на информацията и услугите, достъпни чрез уебсайта ffbh.bg.


Условия за Ползване


Общи условия за ползване на уебсайта: Този уебсайт е съсобственост на Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД и ПФБК Асет Мениджмънт АД и всяко лице, което получи достъп до него, се съгласява с условията за ползването му.

Авторско право: Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторско право с всички запазени права. Зареждането и отпечатването на отделни страници и/или раздели е позволено, само при условие, че нe премахвате бележки за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да променяте, да предавате (по електронен или друг начин), да свързвате или използвате за каквито и да е публични или търговски цели уебсайта без предварително писмено разрешение от Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД и/или ПФБК Асет Мениджмънт АД.

Отговорност за информацията в сайта: Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД и ПФБК Асет Мениджмънт АД са положили всички необходими усилия да предоставят съдържание на уебстраница, което да е пълно и коректно към момента на показване. Въпреки това от време на време са възможни непреднамерени или случайни грешки, за които се извиняваме предварително. Компаниите запазват правото си да променят без предварително уведомление съдържанието на сайта. Ние не носим отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до и ползването на уебсайта. Предложената информация не се счита за какъвто и да е съвет (инвестиционен, юридически и др.), както и за подтик към сключване на сделка. Преди да вземете инвестиционно решение трябва да се свържете със специалистите на компанията.

Свързани уебсайтове: Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД и ПФБК Асет Мениджмънт АД не потвърждават и не носят отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите сайтове.


Електронна поща: Всички запитвания и въпроси, зададени до служителите на Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД и ПФБК Асет Мениджмънт АД чрез формите за контакт и други части на сайта се обработват единствено по време на нормалното работно време в нашите офиси.


Защита на данните: Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД и ПФБК Асет Мениджмънт АД са администратори на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.


Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД и ПФБК Асет Мениджмънт АД се ангажират да гарантират неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.


Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД и ПФБК Асет Мениджмънт АД може да предоставят събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).


Услуги, изискващи регистрация: Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД и ПФБК Асет Мениджмънт АД си запазват правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

  • Достъп до анализите, ежедневните и седмични бюлетини, изготвяни от Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД
  • Достъп до ежемесечния бюлетин, изготвян от ПФБК Асет Мениджмънт АД
  • Достъп до личните сделки, портфейли и транзакции на съществуващи клиенти на Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД и ПФБК Асет Мениджмънт АД

В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация.

Сподели