Тарифа и банкови сметки

Тарифа за таксите и комисионните на ПФБК - в сила от 03.07.2023 г.

Линк към раздел от тарифата относно комисионни за търговия на чужди пазари през електронна платформа

Предварителна (EX-ANTE) информация относно разходите и свързаните такси

Банкови сметки

Уважаеми клиенти,

Считано от 01.04.2021 г. сметката на дружеството за получаване, съхранение и разплащане с Клиентски парични средства в BGN в Първа Инвестиционна Банка АД се променя на BG20FINV91501517528197!!! Съответно сметката за получаване, съхранение и разплащане с Клиентски парични средства в EUR в Първа Инвестиционна Банка АД се променя на BG30FINV91501517535389, а в USD на BG46FINV91501517535392.