ПФБК Восток

ПФБК Восток е глобален вискодоходен фонд в акции. Фондът е фокусиран върху финансови инструменти от т.нар. „технологичен сектор“, а именно акции от индекса NASDAQ 100 и други глобални дружества, които текущо не са негови членове, но се числят към сектора Информационни технологии (Полупроводници, AI, Роботика, Облачни технологии, Киберсигурност, Телекомуникации, Мета-вселена, Алтернативна енергия, Авиация, Космонавтика и др.) и Биотехнологии (Геномика, Редки заболявания, Иновации в медицината и др.)

 

НСА(лв.) НСА/дял(лв.) Дневна доходност Годишна доходност Доходност от началото на год. Емисионна стойност Цена на обрат. изкупуване
557 312.37 0.4720 -0.38% 15.94% 11.06% 0.4720 0.4720

Посочените цени са за поръчки подадени на 16.05.2024

*Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на 1 дял

*Цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на 1 дял.

Всички цени са валидни за поръчки, подадени до 16 ч. на предишния работен ден.

 

Условия за покупка

Инвеститорите могат да закупат дялове в офиса на УД "ПФБК Асет Мениджмънт" АД (Виж карта), както и във всички клонове на „Първа инвестиционна банка” АД, вписани в регистъра, воден от КФН.

Прочети повече

НСА/акция и пазарна цена в лева

(dd.mm.yy)
(dd.mm.yy)

Портфейл от акции 17.05.2024

Разпределение на активите 17.05.2024

Калкулатор на доходност

(dd.mm.yy)
(dd.mm.yy)
Доходността е изчислена на база на нетната стойност на активите на един дял. Съгласно методологията на Българската асоциация на управляващите дружества, доходността за период по-малък от една година не се преизчислява на годишна база. 

Профил на риска

Сподели