НИД Надежда АД

НСА(лв.) НСА/дял(лв.) Месечна доходност Годишна доходност Доходност от началото на год.
4 624 871.55 1.1753 1.55% -5.07% -13.31%

Посочените цени са за поръчки подадени на 31.05.2022

Национално Инвестиционно Дружество Надежда АД е бивш приватизационен фонд спечелил доверието на 20,000 българи по време на масовата приватизация през 1996. През 1998 фондът е преобразуван и продължава дейността си като инвестиционно дружество от затворен тип, занимаващо се с портфейлни инвестиции във финансови инструменти. От юли 2014 дружеството се класифицира като национално инвестиционно дружество от затворен тип.

НСА/акция и пазарна цена в лева

(dd.mm.yy)
(dd.mm.yy)

Сподели