Избрани сделки

download.jpg

Увеличение на капитала

Година: 2020

Компания: Първа инвестиционна банка АД

Сектор: Банков

Mениджър на най-голямото увеличение на капитала, реализирано на БФБ, в размер на 200 млн. лева

download.jpg

Облигационна емисия

Година: 2019

Компания: Първа инвестиционна банка АД

Сектор: Банков

Мениджър на емисия хибридни облигации на стойност 30 млн. евро

2.png

Облигационна емисия

Година: 2019

Компания: УниБанка

Сектор: Банков

Мениджър на емисия хибридни облигации на стойност 5 млн. евро

4e6eecae078deb418f7f3a8b44602c4d7ae62bef.png

Търгово предлагане

Година: 2019

Компания: Свилоза

Сектор: Химически

Търгово предложение

5d49534e0ce6ef16f4197aa27f9acac2d22271b2.png

Емисия варанти

Година: 2018

Компания: БПД

Сектор: АДСИЦ

Мениджър на емисия варанти на АДСИЦ с фокус върху индустриалните имоти

a8248ab479ccb18263e127e32b53a8345c4d8588.png

Увеличение на капитала

Година: 2018

Компания: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ

Сектор: АДСИЦ

Ко-мениджър на увеличение на капитала от 14 млн. евро на най-големия активно-търгуван АДСИЦ, инвестиращ в търговски площи.

91b326e0076f4ee10996d28cd117870ba75101dc.png

Облигационна емисия

Година: 2018

Компания: Български Енергиен Холдинг

Сектор: Енергиен

ПФБК беше ко-мениджър на облигационната емисия на Българския Енергиен Холдинг на стойност 600 млн. евро

e75e4cac4fbc1cc65c8d1d2ad825bf540a45f3bd.png

Публично предлагане

Година: 2018

Компания: Градус АД

Сектор: Хранително-вкусова промишленост

Водещ мениджър на второто най-голямо ИПО в България до този момент. Набрани средства в размер на 81.6 млн. лева.

8d78a8d5804021b1f63c756f08c44494a6bced87.jpg

Корпоративни финанси

Година: 2016

Компания: Албена АД

Сектор: Туризъм

ПФБК консултира вливането на “Албена Инвест Холдинг" АД в "Албена" АД

91b326e0076f4ee10996d28cd117870ba75101dc.png

Облигационна емисия

Година: 2016

Компания: Български Енергиен Холдинг

Сектор: Енергиен

ПФБК беше ко-мениджър на облигационната емисия на Българския Енергиен Холдинг на стойност 550 млн. евро

8d78a8d5804021b1f63c756f08c44494a6bced87.jpg

Приватизационна сделка

Година: 2014

Компания: Албена АД

Сектор: Туризъм

ПФБК беше избрана за консултант на Община Балчик при успешната приватизация на нейния дял от 7.13% в най-голямата хотелиерска компания в България.

download.jpg

Търгово предлагане

Година: 2014

Компания: Първа Инвестиционна Банка

Сектор: Банков

Подготовка на търгово предлагане за една от водещите банки в България.

Untitled.jpg

Корпоративни финанси

Година: 2013

Компания: Първа инвестиционна банка & МКБ Юнионбанк

Сектор: Банков

ПФБК участва като консултант на "Първа инвестиционна банка" АД в сделка за придобиване на 100% от капитала на "МКБ Юнионбанк" ЕАД от MKB Bank Zrt. Hungary

b1bbccfad240995cf0f4aa0c3551c1db935fa942.jpg

Приватизационна сделка

Година: 2012

Компания: Енерго-Про Мрежи и Енерго-Про Продажби

Сектор: Енергиен

ПФБК беше избрана за консултант на българското правителство при успешната приватизация на държавния дял от 33% в двете дружества на БФБ-София

3ea59a7923a8bdd7d2e5ac5a00d6b0a2ba956c0e.jpg

Корпоративни финанси

Година: 2011

Компания: Софарма

Сектор: Фармацевтика и Козметика

Първото листване на българска компания на Warsaw Stock Exchange Main Market

download.jpg

Облигационна емисия

Година: 2011

Компания: Първа инвестиционна банка

Сектор: Банков

Мениджър на емисия хибридни облигации на стойност 40 млн. евро

b_1dfca7eee7a70d861ee1ba861810af55.jpg

Търгово предлагане

Година: 2010

Компания: Оргахим

Сектор: Химически

Подготовка на търгово предлагане за един от лидерите в производството на бои и лакове

2c99339d7963d1a4814a25de21b87f1d20cececf.jpg

Търгово предлагане

Година: 2009

Компания: Балкантурист Елит АД

Сектор: Туризъм

c64cf92a1d8d0219627facbf03556f06182dedd4.jpg

Корпоративни финанси

Година: 2008

Компания: Софарма Билдингс АДСИЦ

Сектор: АДСИЦ

Финансова консултация, планиране, структуриране, регистрация и пласиране на емисия акции

02d4d8d916889ac8652a03b0ecf8bec47817e404.jpg

Увеличение на капитала

Година: 2008

Компания: Индустриален Холдинг България АД

Сектор: Холдингова компания

Мениджър на увеличение на капитала от 21.48млн евро за една от водещите български фирми, която се занимава с инвестиции в морски транспорт, корабостроене и кораборемонт, пристанищна дейност, машиностроене и речни круизи

logo_doverie.png

Увеличение на капитала

Година: 2008

Компания: Доверие Обединен Холдинг АД

Сектор: Холдингова компания

Мениджър на увеличение на капитала от 5.25 млн. евро за едно от най-големите холдингови дружества

3b2b0e46df117cee4bc856eb25fcdfb069bd3e98.jpg

Корпоративни финанси

Година: 2008

Компания: Нет Инфо

Сектор: ИТ

Финансова консултация при продажбата на 82% от компанията на Sanoma Magazines

2c99339d7963d1a4814a25de21b87f1d20cececf.jpg

Увеличение на капитала

Година: 2008

Компания: Балкантурист Елит АД

Сектор: Туризъм

Мениджър на увеличение на капитала от 14.79 млн. евро

39ff2ed575679129222b8d3b60e5977e96d0ea1a.jpg

Увеличение на капитала

Година: 2008

Компания: Българска роза-Севтополис АД

Сектор: Фармацевтика и Козметика

Мениджър на увеличение на капитала от 3 млн. евро

02d4d8d916889ac8652a03b0ecf8bec47817e404.jpg

Облигационна емисия

Година: 2008

Компания: Индустриален Холдинг България АД

Сектор: Холдингова компания

Водещ мениджър в пласирането на конвертируеми облигации за 11.2 млн. евро

b_7e36fadb71124883281e3ce3b352f6ab.gif

Публично предлагане

Година: 2007

Компания: Бианор Холдинг

Сектор: ИТ

Водещ мениджър на ИПО за един от лидерите в разработката на мобилен софтуер

e0d73a1ea3fb293bda85d471c13d8654f4101381.jpg

Публично предлагане

Година: 2007

Компания: Билборд

Сектор: Рекламен печат

Водещ мениджър на първичното публично предлагане на най-модерната и голяма печатница на балканите, на стойност 5.6 млн. евро

download.jpg

Публично предлагане

Година: 2007

Компания: Първа Инвестиционна Банка

Сектор: Банков

Водещ мениджър на най-голямото първично публично предлагане в България до този момент (90.27 млн. евро )

f3559041882e4d8604d28ae9d444aa4fd2474c57.jpg

Увеличение на капитала

Година: 2007

Компания: Актив Пропъртис АДСИЦ

Сектор: АДСИЦ

Мениджър на увеличение на капитала от 11.14 млн. евро

ad3f86b7f9bb4dda47c2db226c8acc405f4230ec.png

Увеличение на капитала

Година: 2007

Компания: ИД Надежда АД

Сектор: Инвестиционен

a6433a36d95a86ae500ab7a6084ad1fce37e6969.jpg

Увеличение на капитала

Година: 2007

Компания: Софарма имоти АДСИЦ

Сектор: АДСИЦ

Мениджър на увеличение на капитала от 3 млн. eвро

d7c3581737df3a8142ec698bf64739468fc63e8e.jpg

Облигационна емисия

Година: 2006

Компания: Източна Газова Компания

Сектор: Енергиен

Водещ мениджър в пласирането на емисия застраховани корпоративни облигации на стойност 1.5 млн. евро

3b2b0e46df117cee4bc856eb25fcdfb069bd3e98.jpg

Корпоративни финанси

Година: 2006

Компания: Нет Инфо

Сектор: ИТ

Kонсултация при продажбата на 30% от компанията, собственик на някои от най-популярните български уеб сайтове.

dd0402a32e4334e89bce670f21b94f85d70526da.jpg

Корпоративни финанси

Година: 2006

Компания: Юрий Гагарин

Сектор: Рекламен печат

Консултант при закупуването на 67% (14 млн. евро) от капитала на най-голямата печатница в България

5240c620baee745e2332dfc924b2b14d032d8e5e.jpg

Корпоративни финанси

Година: 2006

Компания: Българо-Американска Кредитна Банка

Сектор: Банков

bf7c7cde3d9809f1d538e198da00922e9a25136e.jpg

Публично предлагане

Година: 2006

Компания: Инвестор БГ

Сектор: ИТ

Консултант на първото първично публично предлагане в България

a8248ab479ccb18263e127e32b53a8345c4d8588.png

Корпоративни финанси

Година: 2006

Компания: Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ

Сектор: АДСИЦ

Мениджър на първичното публично предлагане и последващи две увеличения на капитала, на обща стойност 35 млн евро.

39ff2ed575679129222b8d3b60e5977e96d0ea1a.jpg

Увеличение на капитала

Година: 2006

Компания: Българска роза-Севтополис АД

Сектор: Фармацевтика и Козметика

Мениджър на две увеличения на капитала на обща стойност 4.63млн евро

05bf3f36f2af02917dc4b0e69bc78cffa62d4b8b.jpg

Увеличение на капитала

Година: 2006

Компания: Алкомет

Сектор: Метали

Финансова консултация за капиталовото преструктуриране и увеличение на капитала с 6.88 млн. евро на най-големият производител на алуминиеви продукти в България

ac68cffca3294c8bdada209f6f05d5fdf139b01b.jpg

Корпоративни финанси

Година: 2005

Компания: Дуропак Тракия Папир

Сектор: Производство на хартия

Финансов консултант по продажбата на 95% от капитала (40 млн. евро) на най-големия производител на хартия в България

download.jpg

Облигационна емисия

Година: 2005

Компания: Първа инвестиционна банка

Сектор: Банков

Финансов консултант на емитента за пласиране на евроблигации на стойност 200 мил. евро с водещ мениджър Dresdner Kleinwort Wasserstein

bb29f092569c595d28033b807587bf324c37919d.jpg

Корпоративни финанси

Година: 2004

Компания: ИПК Родина

Сектор: Печатна дейност

Търгово предложение към акционерите на дружеството

download.jpg

Облигационна емисия

Година: 2004

Компания: Първа инвестиционна банка

Сектор: Банков

Консултант на емитента за пласиране на евроблигации на стойност 40 мил. евро с водещ мениджър Dresdner Kleinwort Wasserstein

Сподели