Новини

07.02.2019

И през 2018 г. ПФБК е инвестиционният посредник с най-голям оборот на Българската фондова борса

Прочети повече

28.05.2018

КФН потвърди проспекта за първично публично предлагане на акции на "Градус" АД

Прочети повече

13.01.2017

ПФБК ВОСТОК на първо място по доходност за 2016 г., при фондовете инвестиращи в акции

Прочети повече

13.01.2017

ПИБ КЛАСИК на първо място по доходност за 2016 г., при балансираните фондове

Прочети повече

13.01.2017

ПИБ ГАРАНТ на първо място по доходност за 2016 г., при консервативните фондове

Прочети повече

12.01.2017

ПФБК е инвестиционния посредник с най-голям оборот на БФБ за 2016

Прочети повече

26.08.2016

ПОКАНА по чл. 89, ал. 4 ЗППЦК, 29 август 2016 г.,

Прочети повече

22.01.2016

Публикуван е проспектът за първично публично предлагане на акции на "Арко фонд за недвижими имоти" АДСИЦ

Прочети повече

07.12.2015

Временно спиране на продажба и обратно изкупуване на дялове

Прочети повече

19.06.2015

FEAS - Frontier Issue 1 Bulgaria

Прочети повече

Сподели