Дялови инструменти и деривативи

ПФБК дава отговор на нуждите на клиентите си от свеж собствен капитал чрез опита и влиянието си на капиталовите пазари. Компанията е добре позната като лидер в набирането на финансови средства чрез публично и частно предлагане на корпоративни акции. Дейността на отдела обхваща широк спектър от услуги включително:

  • Първични публични предлагания
  • Вторични публични предлагания
  • Регистрация за търговия на алтернативна борса
  • Частно пласиране
  • Приватизации
  • Търгови предложения
  • Де-листване на публични компании
  • Обратно изкупуване на акции

Сподели