Брокерски услуги

Първа Финансова Брокерска Къща предлага пълния спектър от брокерски услуги, които са специално пригодени както за институционални, така и за частни инвеститори. ПФБК е водещия брокер по оборот на БФБ и най-доброто място за тези, които търсят ликвидност. ПФБК разработва обстоен анализ на широк кръг от компании и екипът от анализатори е винаги на разположение на инвеститорите. 

Сподели