ПФБК Асет Мениджмънт

Управляващото дружество ПФБК Асет Мениджмънт е учредено на 06.02.2004 г. и получава лиценз от Комисията за финансов надзор през м. март същата година. Дружеството е пре-лицензирано през 2005 г. Предметът на дейност включва управление на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни дружества от затворен тип. Дейността на ПФБК Асет Мениджмънт се регулира от Комисията за финансов надзор. ПФБК Асет Мениджмънт АД управлява активите на четири договорни фонда - ПФБК Восток, ПИБ Авангард, ПИБ Класик, ПИБ Гарант и едно инвестиционно дружество - НИД Надежда АД. 

ПФБК Асет Мениджмънт АД е член на управителния съвет на Българската Асоциация на Управляващите Дружества (БАУД) от създаването си досега.

От м. септември 2004 г. ПФБК Асет Мениджмънт управлява активите на НИД „Надежда”.

От 19 ноември 2007 г., ПФБК Асет Мениджмънт започна да предлага дялове на три договорни фонда чрез клоновата мрежа на Първа Инвестиционна Банка АД, като целта ни бе да предложим професионално управлявани продукти, инвестиращи в български финансови инструменти.

След разгара на финансовата криза и рязкото влошаване в характеристиките на българския финансов пазар започнахме разработването на нова инвестиционна стратегия, която се базира на инвестиции във финансови инструменти от Развитите пазари, Централна и Източна Европа и Русия. След внимателен анализ на инвестиционните възможности в региона, през пролетта на 2010 г. регистрирахме и първия български договорен фонд с фокус върху руски акции – ПФБК Восток.

 

Сподели