Екип

Екипът ни е основното средство, с което добавяме стойност към вашите инвестиции. Вярваме, че ключът към откриване на атрактивни инвестиционни възможности се крие в собствените проучвания и анализ, извършвани от нашите портфолио мениджъри. Инвестиционните решения се обсъждат и се вземат съвместно, от целия екип, като особено държим на бързата реализация на инвестиционните идеи.

6843ff8b5a08d7301a96b734093cc90a3401fc24.jpg

Николай Костов - Председател на СД и Изпълнителен Директор

Николай Костов е изпълнителен директор на ПФБК Асет Мениджмънт от март 2004 г. до момента. Николай има магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство в София, специалност „Счетоводство и контрол” и е лицензиран брокер на ценни книжа от 1998 г. Предишният му опит включва брокерска позиция в СИБАНК АД, включително главен брокер в периода 2000-2004 г.
Веселин Радойчев

Веселин Радойчев - Член на СД

Веселин Радойчев е член на Съвета на директорите на ПФБК Асет Мениджмънт АД от 2021 г. Понастоящем той ръководи екипа анализатори на ПФБК ЕООД като отговаря за фармацевтичния, инфраструктурния, енергийния, телекомуникационния сектор, както и за холдинговите компании. Преди да се присъедини към ПФБК и ПФБК Асет Мениджмънт той е работил като анализатор в EFG Securities и като асистент в Suffolk University. Веселин Радойчев има магистърска степен по Финанси от Suffolk University и бакалавърска степен по Счетоводство от УНСС.
68796f6e1fba963580fa9cd91064f7f0f1e76cc3.jpg

Мартин Димитров, CFA, Зам.председател на СД

Мартин Димитров е част от Съвета на директорите на ПФБК Асет Мениджмънт от 2017 г. Мартин изпълнява длъжност Директор корпоративни финанси в ПФБК ЕООД. Предишният му опит включва 6 години като портфолио мениджър и 2 години като финансов анализатор. Мартин има магистърска степен по финанси и банково дело от Софийски Университет "Св. Климент Охридски" и сертификат за лицензиран инвестиционен консултант от КФН. Мартин е сертифициран финансов анализатор - CFA.
Pic - 1.jpg

Димитър Кутелов- Прокурист и Портфолио мениджър

Димитър Кутелов е портфолио мениджър в ПФБК Асет Мениджмънт от август 2018 г. Преди това е работил като главен дилър в Алианц Банк България АД, началник отдел „Клиентски продажби“ в дирекция „Ликвидност и финансови пазари“ на Банка Пиреос България АД, ръководител управление „Ликвидност и капиталови пазари” в СИБАНК АД. Димитър има магистърска степен по „Международни икономически отношения“ от УНСС, гр. София и е лицензиран инвестиционен консултант и брокер на ценни книжа от КФН. От юли 2020 г.е Прокурист на дружеството.
f71f27489dbc3b8bb43e960ccafd938889f4bec7.jpg

Стойко Радиев- Риск мениджър

Стойко Радиев е риск мениджър на ПФБК Асет Мениджмънт от януари 2018. Преди да се присъедини към екипа на ПФБК, Стойко придобива бакалавърска степен по международна бизнес администрация и магистърска степен по финанси и инвестиции в Университет Ерасмус в Ротердам.
fc56a2ece6804bd47d737deb800978afed046a43.jpg

Десислава Чуховска-Димитрова - Ръководител отдел "Вътрешен контрол"

Десислава Чуховска е ръководител отдел "Вътрешен контрол" на "ПФБК Асет Мениджмънт" АД от май 2006 г. до момента. Десислава има висше юридическо образование, завършила е ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий. От септември 2005 г. до настоящия момент е юрисконсулт на ПФБК.
fd8dec2c2f6b96f96e56038dafe2abfb96e6cb0c.jpg

Любомир Янков – Главен счетоводител

Любомир Янков е главен счетоводител на ПФБК Асет Мениджмънт от м. юли 2007 г. до момента. Любомир има магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство в София, специалност „Счетоводство и контрол”. За периода от м. септември 2002 г. до момента е Директор за връзки с инвеститорите на ИД „Надежда” АД и е зам.-председател на Българската Асоциация по Връзки с Инвеститорите /БАВИ/.

Сподели