Документи и отчети

Проспектът, основният информационен документ, както и допълнителна информация относно ПИБ Гарант, включително всички правила на фонда, могат да бъдат получени на адреса на управляващото дружество „ПФБК Асет Мениджмънт„ АД: 

гр. София, ул. Енос 2, ет. 5; тел: +359 (2) 460 6400, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа

Основният информационен документ може да бъде получен и в клоновете на „Първа Инвестионна Банка” АД, където се извършва продажба и обратно изкупуване на дялове на ПИБ Гарант от лицата, които приемат поръчки за тази дейност, в рамките на обичайното работно време.

 

Финансови отчети

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Покажи повече Покажи по-малко 2007

Месечен бюлетин

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Покажи повече Покажи по-малко 2009

Сподели