Защита на лични данни

Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД и ПФБК Асет Мениджмънт АД са администратори на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни.


Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД и ПФБК Асет Мениджмънт АД се ангажират да гарантират неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.


Първа Финансова Брокерска Къща ЕООД и ПФБК Асет Мениджмънт АД може да предоставят събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).