Съветник на пазар ВЕАМ

Пазарът за растеж на МСП BEAM е специален пазар, организиран от Българска фондова борса, който дава възможност за финансиране на дейността на малките и средни компании в България.

ПФБК е един от първите Съветници на пазара за растеж на МСП BEAM, като Съветниците са задължителни партньори на дружества-емитенти в първите 2 години след регистрацията им. В ролята си на Съветник, нашият екип е готов да предложи експертната си подкрепа и съвет при вземането на стратегически решения и подготовката за регистрация на финансови инструменти на пазар ВЕАМ, както и да координира и подпомага спазването на изискванията за търгувани компании след това.